Horčík a jeho vzťah k žlčníkovým kameňom

Horčík a jeho vzťah k žlčníkovým kameňom

Publikované: 11.07.2008

Zobrazenie: 754

Zvýšený prísun horčíka z doplnkov výživy môže znižovať riziko vzniku žlčníkových kameňov, naznačujú výsledky novej štúdie zo Spojených štátov.

Podľa výsledkov štúdie prebiehajúcej na vzorke 42 705 Američanov mužského pohlavia, publikovanej v časopise The American Journal of Gastroenterology bol najvyšší príjem horčíka spojený s 28 % znížením rizika vzniku žlčníkových kameňov.

"V tejto rozsiahlej kohortovej štúdii sme pozorovali, že vysoký príjem horčíka bol sprevádzaný znížením rizika vzniku žlčníkových kameňov v závislosti na veľkosti dávky a nebol ovplyvňovaný inými rizikovými faktromi vrátane ďalších diétných premenných", napísal autor štúdie Chung-Jyi Tsai z Lekárskeho centra Univerzity od Kentucky.

Žlčníkové kamene sú významnou príčinou chorobnosti v rozvinutých krajinách a dôležitým rizikovým faktorom pre vznik rakoviny žlčníka. Podľa amerického Národného ústavu pre zdravie trpí približne 10 - 15 % obyvateľov Spojených štátov (20 miliónov ľudí) žlčníkovými kameňmi a každoročne pribúda 1 milión novo diagnostikovaných.

V priebehu 13 rokov skúmania vybranej skupiny mužov, výskumná skupina zaznamenala 2 195 prípadov novo vzniknutých žlčníkových kameňov. Priemerná hodnota príjmu horčíka u sledovanej skupiny bola stanovená na 352,8 mg denne.

Po nastavení výsledkov s ohľadom na vek účastníkov, ktorý môže mať vplyv na výsledky, Tsai a jeho spolupracovníci vypočítali, že muži s najvyšším priemerným príjmom horčíka  (454 mg/deň) mali o 28% nižšiu pravdepodobnosť vývoja žlčníkových kameňov oproti mužom s najnižším priemerným príjmom (262 mg/deň).

Naviac, v potravinách prijímaný horčík, čo zahŕňa zdroje ako je zelená listová zelenina, mäso, škroboviny, obiloviny, orech a mlieko, znižoval riziko žlčníkových kameňov až o 32%.

"Záverom je možné povedať, že výsledky naznačujú ochrannú úlohu konzumácie horčíka v prevencii zlčníkových kameňov u mužov", napísal Tsai a jeho spolupracovníci

Zdroj: The American Journal of Gastroenterology (Blackwell Publishing)
February 2008, Volume 103, Issue 2, Pages 375-382, doi:10.1111/j.1572-0241.2007.01696.x
 "Long-Term Effect of Magnesium Consumption on the Risk of Symptomatic Gallstone Disease Among Men"
Authors: C.-J. Tsai, M.F. Leitzmann, W.C. Willett, E.L. Giovannucci